Karosář

Kód: 23-55-H/02
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování. Součástí vzdělávání je příprava k získání svářečského průkazu a řidičského oprávnění B.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 5
Anglický jazyk / Německý jazyk  6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Strojírenská technologie 1,5
Technická dokumentace 1,5
Strojnictví 1
Motorová vozidla 5,5
Vozidla a karoserie 5
Řízení motorových  2
Svařování 2,5
Odborný výcvik 46

002200230025002700280029