Přijímací řízení

Obory pro školní rok 2024/2025

Kód oboruNázev oboruDélka studiaForma studiaPočet žáků
  Maturitní obory
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 DE 60
75-41-M/01 Sociální činnost 4 DE 30
78-42-M/01 Technické lyceum 4 DE 30
Maturitní obor - po 3. ročníku výuční list
39-41-L/01

Autotronik  - po třetím roce výuční list - obor Mechanik opravář motorových vozidel

4 DE 30
Učební obory
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 DE 24
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 DE 48
33-56-H/01 Truhlář 3 DE 24
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 3 DE 12
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 DE 30
Učební obor s talentovou zkouškou
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 3 DE 12
Učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
41-55-E/01 Oprávářské práce 3 DE 14
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 DE 14
Nástavbové studium
64-41-L/51 Podnikání 2 DE 30
Zkrácené studium
23-55-H/02 Karosář 1 ZKRDE 15

 pdfPodmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro všechny obory

Termíny

Odevzdání přihlášek do oboru s talentovou zkouškou
(pouze obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř)
 30. listopadu 2023
Talentové zkoušky - první kolo
3. ledna 2024 1. termín
4. ledna 2024 2. termín
17. ledna 2024 náhradní termín
Odevzdání přihlášek do učebních a maturitních oborů bez talentových zkoušek
1. - 20. února 2024

Během prázdnin 2. - 9. 2. 2024 je omezen provoz školy.

Pokud se rozhodnete pro osobní odevzdání přihlášky, lze ji odevzdat:

 •  v době prázdnin: 5., 6. a 7. 2. 2024 v době od 8 do 12 hod.
 •  mimo prázdniny: v pracovní dny od 7 do 14 hod.

Mimo úřední hodiny lze přihlášky vhodit do schránky u dveří hlavní budovy (nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov).

Jednotné přijímací zkoušky

1. termín 12. dubna 2024

2. termín 15. dubna 2024

Náhradní termíny

1. termín 29. dubna 2024

2. termín 30. dubna 2024

 

Přihláška a přílohy

pdfPřihláška (tiskopis ke stažení)

K přihlášce je nutno doložit přílohy:

1.    pdfHodnocení na vysvědčení (vzor ke stažení)

 • Žáci ZŠ, kteří budou mít v letošním roce ukončenou povinnou školní docházku:
  • Žáci 9. ročníku - 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
  • Žáci  8. ročníku  - 1. a 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku
  • Žáci  7. ročníku - 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku
 • Uchazeči o nástavbové studiu -  1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru
 • Uchazeči o zkrácené studium
  • Žáci učebního oboru - 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru
  • Žáci maturitního oboru - 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku učebního oboru

 2.    pdfLékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vzor ke stažení)

Lékařský posudek není potřeba dokládat u maturitních oborů Ekonomika a podnikání a Technické lyceum a nástavbového studia oboru Podnikání. U všech ostatních oborů je lékařský posudek vyžadován.

3.   pdfDoporučení ŠPZ (vzor ke stažení)

Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání -  pouze uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.  pdfŽádost pro uchazeče s dočasnou ochranou rozšířená (vzor ke stažení)

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí, pokud uchazeč o toto prominutí žádá.

Komise pro přijímací řízení

Předseda Ing. Jiří Psota
Členové Mgr. Iveta Kováříková
  Ing. Lenka Dobešová
  Mgr. Jana Slavíková
  Bc. Miroslav Tesař