Přijímací řízení

Obory pro školní rok 2020/2021

Kód oboruNázev oboruDélka studiaForma studiaPočet žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE 24
23-55-H/02 Karosář 3 DE 24
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 DE 24
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 DE 48
33-56-H/01 Truhlář 3 DE 24
39-41-L/01 Autotronik 4 DE 30
78-42-M/01 Technické lyceum 4 DE 30
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 3 DE 12
41-55-E/01 Oprávářské práce 3 DE 14
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 DE 45
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 DE 14
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 DE 30
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 3 DE 12
64-41-L/51 Podnikání 2 DENA 30
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 ZKRDE 15
23-55-H/02 Karosář 1 ZKRDE 15
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 1 ZKDE 15
23-51-H/01 Strojní mechanik 1 ZKDE 15
39-41-L/01 Autotronik 2 ZKRDE 15
41-45-M/01 Mechanizace a služby 2 ZKRDE 15
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 ZKRDE 15
75-41-M/01 Sociální činnost 4 DE 30

Termíny a výsledky

 

Termíny a výsledky
   

1. kolo přijímacího řízení

Odevzdání přihlášek pro obor Umělecký kovář a zámečník; pasíř
Odevzdání přihlášek pro všechny obory

 

 

30.11.2019

1.3.2020

 

Talentové zkoušky oboru
Umělecký kovář a zámečník; pasíř

2.kolo

1. termín

8. 6. 2020

2. termín 9. 6. 2020

Přijímací zkoušky pro obor Ekonomika a podnikání, Autotronik, Technické lyceum,  Podnikání
(termíny pro centrálně zadávané testy jednotných zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbové studium - stanoveno podle § 60c odst. 1 školského zákona)

8. 6. 2020

 

Zveřejnění rozhodnutí pro obory vzdělání s výučním listem  22.4.2020
Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou zveřejníme rozhodnutí po zpracování obdržených výsledků z Cermatu dne 15. 6. 2020. Rozhodnutí si bude možné vyzvednout 16. a 17. 6. 2020 v době od 8:00 do 16:30 hod.

Výsledky přijímacího řízení:

pdfVýsledky přijímacího řízení učebních oborů - 1. termín

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů:

pdfVýsledky_přijímacího_řízení_maturitních_oborů -_1. termín

Výsledky přijímacího řízení ve 2. kole 

pdfVýsledky - 2. kolo

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace ve výše uvedeném oboru vzdělání musíte potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

pdfKritéria pro učební obory

pdfKritéria pro maturitní obory

pdfVolná místa  aktualizováno 4. 8. 2020

Domov mládeže

Pokud máte zájem o ubytování na Domově mládeže, stáhněte si přihlášku a vyplněnou zašlete poštou nebo přineste do školy.

pdfPřihláška ke stažení

pdfInformace

Pro maturitní obory

Zadání a klíč správných řešení pokusného ověřování přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou umístněny na www.cermat.cz.

 Na tomto odkaze zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a budou mu zpřístupněna zadání didaktických testů, které konal, včetně fotokopie testů doplněné o klíč správného řešení.

Komise pro přijímací řízení

Předseda Ing. Jiří Psota
Členové Mgr. Iveta Kováříková
Mgr. Jana Slavíková
Ing. Jindřich Pelaj
Bc. Miroslav Tesař