Zkrácené studium

Obory ukončené výučním listem v délce trvání 1 rok, určené pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem nebo oborů vzdělání s maturitní zkouškou

23-55-H/02 Karosář

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením "Profesionální řidič"

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

23-51-H/01 Strojní mechanik

Organizace výuky

Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odobrných předmětů a realizaci odborného výcviku, u zaměření Profesionální řidič také výuku cizího jazyka.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o. Uchazeči budou přijati dle kritérií přijímacích zkoušek pro daný školní rok. Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení čtvrtého ročníku maturitního oboru nebo získání výučního listu na jakémkoliv učebním oboru a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro vybraný obor.

Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách v nabídce Přijímací řízení.