Zkrácené studium

1. Obory ukončené maturitní zkouškou v délce tvání 2 roky, určené pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou

39-41-L/01  Autotronik

41-45-M/01 Mechanizace a služby

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

Uchazeč vykonává pouze dbornou část maturity dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky.

2. Obory ukončené výučním listem v délce trvání 1 rok, určené pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem nebo oborů vzdělání s maturitní zkouškou

23-55-H/01 Karosář

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením "Profesionální řidič" - uchazeč získá během studia řidičské oprávnění skupiny C a E, mezinárodní cerigikát EUROPASS a profesní průkaz řidiče - zde je požadována finanční spoluúčast.

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

23-51-H/01 Strojní mechanik

Organizace výuky

Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odobrných předmětů a realizaci odborného výcviku, u zaměření Profesionální řidič také výuku cizího jazyka.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o. Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení studia s maturitní zkouškou nebo s výučním listem (u oboru Mechanik opravář motorových vozidel) a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro vybraný obor.

Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách v nabídce Přijímací řízení.