Karosář

Kód: 23-55-H/02
Délka přípravy:
 1 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, nebo absolvování oboru s výučním listem, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování.

Organizace výuky

Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku.

Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách v nabídce Přijímací řízení.

Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář
Karosář