Erasmus+

Stáže žáků v rámci Erasmus+ (2)

 Výstřižek

Ve školním roce 2022/2023 se 12 žáků oborů Autotronik, Sociální činnost a Ekonomika a podnikání zúčastnilo pracovní stáže v Miláně. Všem studentům bylo zajištěno pracoviště, které odpovídalo jejich odborné specializaci.  Žáci našli zázemí např. v servisech, mateřských školách, hotelech a recepcích. Účastníci se zdokonalili nejen v odborné praxi, ale i v anglickém jazyce. Ve volném čase zhlédli památky a turistické atrakce.

 

 

Ve školním roce 2021/2022 se 16 žáků oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel a Ekonomika a podnikání zúčastnilo pracovní stáže v Itálii, 12 žáků oboru Kuchař-číšník ve Španělsku a 15 žáků oborů Sociální činnost, Technické lyceum a Ekonomika a podnikání v Maďarsku.

Účastníci stáže se zapojili do běžného pracovního procesu, ověřili si své odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Řešili konkrétní problémy a situace ve firmě a poznli její fungování. Dále se seznámili s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a rozvíjeli své odborné, sociální i jazykové kompetence.

 

                      

    

 

 

Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce p. o. udělil škole akreditaci Erasmus č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094201v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období 1. 3. 2021 až 31. 12. 2027.

 erasmus

Stáže žáků v rámci Erasmus+

 Výstřižek

Ve školním roce 2022/2023 se 12 žáků oborů Autotronik, Sociální činnost a Ekonomika a podnikání zúčastnilo pracovní stáže v Miláně. Všem studentům bylo zajištěno pracoviště, které odpovídalo jejich odborné specializaci.  Žáci našli zázemí např. v servisech, mateřských školách, hotelech a recepcích. Účastníci se zdokonalili nejen v odborné praxi, ale i v anglickém jazyce. Ve volném čase zhlédli památky a turistické atrakce.

 

 

Ve školním roce 2021/2022 se 16 žáků oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel a Ekonomika a podnikání zúčastnilo pracovní stáže v Itálii, 12 žáků oboru Kuchař-číšník ve Španělsku a 15 žáků oborů Sociální činnost, Technické lyceum a Ekonomika a podnikání v Maďarsku.

Účastníci stáže se zapojili do běžného pracovního procesu, ověřili si své odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Řešili konkrétní problémy a situace ve firmě a poznli její fungování. Dále se seznámili s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a rozvíjeli své odborné, sociální i jazykové kompetence.