Erasmus+

Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ

Smysl a cíle projektu Výstřižek

Program ERASMUS+ je zaměřen na podporu zahraničních stáží pro žáky naší školy. Poprvé jsme se tohoto programu zúčastnili ve školním roce 2014/2015, kdy byli naši žáci oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel a Kuchař-číšník na třítýdenní pracovní stáži v italském městě Milán.

Ve školním roce 2016/2017 se žáci oboru Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel zúčastní pracovní stáže v Maďarsku a žáci oboru Kuchař-číšník v Itálii.

Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmě a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.

                                                                               Ing. Ivana Čermáková

  SAM 1888                     SAM 2078

  SAM 2102   SAM 2103