Erasmus+

Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce p. o. udělil škole akreditaci Erasmus č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094201v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období 1. 3. 2021 až 31. 12. 2027.

 erasmus

Stáže žáků v rámci Erasmus+

 Výstřižek

Ve školním roce 2021/2022 se 16 žáků oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel a Ekonomika a podnikání zúčastnilo pracovní stáže v Itálii, 12 žáků oboru Kuchař-číšník ve Španělsku a 15 žáků oborů Sociální činnost, Technické lyceum a Ekonomika a podnikání v Maďarsku.

Účastníci stáže se zapojili do běžného pracovního procesu, ověřili si své odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Řešili konkrétní problémy a situace ve firmě a poznli její fungování. Dále se seznámili s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a rozvíjeli své odborné, sociální i jazykové kompetence.