Ekonomický úsek

Jméno, PoziceMobil
Bc. Drahozalová Ludmila
vedoucí technicko-ekonomického úseku
739 570 614
Friedrichová Iveta
sekretariát v Mor. Krumlově, mzdová účetní, pokladní
739 570 611
Solařová Jana
sekretariát v Mor. Krumlově, fakturace
733 122 863
Jechová Vladimíra
účetní
739 570 612
Sobotková Renata
referent majetkové správy a manažer kvality
739 570 623
Fučíková Marie
DOV Polánka, skladní
601 383 165
Jablonický Ctibor
IT administrator
721 941 474