Informace

Rozpis tříd 1. 9. 2020

Rozpis tříd 1. 9. 2020
     
V 9:30 hodin první ročníky
Třída Učebna Třídní učitel
1.TS 47 Ing. Alena Reinischová
1.MK 34 Ing. Jiří Muzikář
1.KCH 49 Mgr. Sedláčková
1.ZK 5 Bc. Roman Minster
1.SUS 26 Mgr. Jana Slavíková
1.NS 37 Ing. Jana Prokopová
1.EAP 25 Mgr. Anna Potůčková
1.SOC 17 Mgr. Veronika Valachová
1.ATT 7 Mgr. Tomáš Novák
     
V 7:50 hodin vyšší ročníky
Třída Učebna Třídní učitel
2.KCH DM 213 Ing. Jaromíra Mlýnková
2.MK DM 505 Bc. Miroslav Jeřábek
2.TOS 47 Ing. Lenka Komárková
3.MO DM 504 Ing. Jindřich Pelaj
3.KCH DM 210 Mgr. Dana Pokorná
3.TK DM 106 Ing. Jan Šrajtl
3.OS 49 Ing. Helena Červinková
2.SUS 17 Mgr. Denisa Poláchová
3.AS 7 Mgr. Irena Bukovská
2.NS DM 209 Ing. Jana Káfuňková
2.EAP 34 Mgr. Věra Březinová
2.ET 5 Ing. Jitka Nováčková
3.EAP 49 Ing. Pavla Jelínková
3.ATT 26 Mgr. Michaela Balvínová
4.EAP 37 Ing. Radek Vespalec
4.ATT 25 Mgr. Jitka Jeřábková

Informace rodičům a žákům k provozu školy od 1. 9. 2020

Škola bude dodržovat opatření dle manuálu MŠMT, zveřejněných na internetových stránkách. Celé znění najdete https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Základní body manuálu:

- Před prvním příchodem se nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat!

- U vstupu do budovy školy, v každé učebně a jídelně jsou dávkovače s dezinfekcí – každý si při příchodu dezinfikuje  ruce a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

- Pokud se u nezletilého žáka projeví příznaky infekčního onemocnění, bude umístěn do izolační místnosti a budou kontaktováni rodiče na bezodkladné vyzvednutí žáka. Zletilý nemocný žák opustí školu v nejkratším možném čase.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí

- Není omezen počet žáků ve třídách

- Povinné roušky ve škole nejsou

- Ve třídách se bude intenzivně větrat

- Proběhne aktualizace kontaktů na zákonné zástupce a žáky, aby byla co nejlepší komunikace, kdyby došlo k opětovnému uzavření škol nebo žáci onemocněli

- Obědy se budou vydávat. Nic si nebudou strávníci brát sami. Vše jim vydá na tácku kuchařka - příbor, nápoj, polévku …

- Soutěže celostátního charakteru nebudou pro školní rok 2020/21 vyhlášeny

Kontakt na „koronalinku“ MŠMT 234 811 111

Kontakty na krajské hygienické stanice
https://www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice/
Ing. Jiří Psota
ředitel školy

1. září 2020

Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně se z hygienických důvodů ruší.

První ročníky mají zahájení školního roku v jednotlivých třídách v 9:30 hodin.

Vyšší ročníky mají zahájení v 7:50 ve třídách – dle informací od třídních učitelů.

Brigáda

Firma LP staving hledá brigádníky na pomoc při odstraňování starého nátěru na chodbách v budově SŠDOS Moravský Krumlov.
Bližší informace na mob.: 775 141 809, Ing. Michal Šoula.

Den otevřených dveří a burza povolání na SŠDOS

Studenti i pracovníci Střední školy dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově vstoupili do nového pololetí již tradičním Dnem otevřených dveří, který letos připadl na 5. 2. 2020. Všichni opět vynaložili nemalé úsilí, kterým přispěli k bezproblémovému průběhu celého dne.

Zájemce o studium vítali od 9 hodin současní studenti, kteří je provedli budovou školy. Ke zhlédnutí zde bylo připraveno mnoho prezentačních materiálů a přístrojů vztahujících se k jednotlivým oborům, např. 3D tiskárna, řezací plotr či robotické stavebnice. Rovněž byly přístupné i odborné učebny, které disponují moderním vybavením a zajišťují tak pohodlné vzdělávání našim žákům. V rozhodování mohlo zájemcům pomoci i navštívení našeho působiště v Polánce, kde je zabezpečen odborný výcvik. Žáci si tak mohli prohlédnout své budoucí praktické útočiště, a to automobilní dílny, kovárnu, truhlárnu či obrobnu.

Otevřené však nebyly jen dveře pro nové uchazeče o studium na naší škole, ale i pro budoucí absolventy. Během celého dopoledne probíhala ve dvou učebnách série přednášek se zástupci Policie ČR a Univerzity obrany. Pánové precizně představili svá povolání, která jsou zároveň i posláním, informovali o podmínkách náboru či práce samotné a seznámili nás i s novinkami, které teprve vejdou v platnost. Na závěr ochotně zodpověděli veškeré dotazy a motivovali tak možné budoucí kolegy.

Těžištěm celého dne byla událost zcela nová, a sice Burza povolání za účasti Úřadu práce, které se zúčastnilo 16 firem a zástupci ÚP. Budova tělocvičny školy se ráno proměnila v ohnisko střetu nabídky a poptávky. Celou akci zahájil v 9.00 ředitel školy Ing. Jiří Psota. Milá uvítací slova zazněla i od starosty Moravského Krumlova, Mgr. Tomáše Třetiny, a také od ředitele kontaktního pracoviště ÚP ČR, Bc. Martina Jurčíka.  

Zástupci jednotlivých podniků zde měli možnost prezentovat své firmy a motivovat tak potenciální uchazeče o práci z řad studentů či rodičů a dalších návštěvníků. Společným jmenovatelem všech nabízejících bylo podnítit nejen zájem o práci právě pro jejich podnik, ale též o vlastní osobní progres. Zájemci tak získali přehled o možnostech svého budoucího uplatnění, a to jak ve svém oboru, tak daleko za jeho hranicemi. Nabídka pracovních příležitostí byla opravdu různorodá a mnohdy nebyla diskutována pouze možnost povolání, ale například i studentských brigád, dalšího studia či případné individuální povinné praxe.

V odpoledních hodinách se rušné chodby mírně zklidnily a někteří žáci základních škol zasedli do lavic u nás. Přišli si totiž vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto a ověřit si tak své znalosti, které již zanedlouho budou aplikovat naostro. Nejprve zúročili své dovednosti ve zkoušce z matematiky, poté z českého jazyka. Věříme, že tato „přípravka“ jim byla užitečná a v dubnu přejeme bystrou mysl.

Mgr. Denisa Poláchová

IMG 2777

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat 5. února 2020 od 9.00 do 16.00 hodin.

13. reprezentační ples -pozvánka

Ples 2020