Informace

Brigáda

Firma LP staving hledá brigádníky na pomoc při odstraňování starého nátěru na chodbách v budově SŠDOS Moravský Krumlov.
Bližší informace na mob.: 775 141 809, Ing. Michal Šoula.

Den otevřených dveří a burza povolání na SŠDOS

Studenti i pracovníci Střední školy dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově vstoupili do nového pololetí již tradičním Dnem otevřených dveří, který letos připadl na 5. 2. 2020. Všichni opět vynaložili nemalé úsilí, kterým přispěli k bezproblémovému průběhu celého dne.

Zájemce o studium vítali od 9 hodin současní studenti, kteří je provedli budovou školy. Ke zhlédnutí zde bylo připraveno mnoho prezentačních materiálů a přístrojů vztahujících se k jednotlivým oborům, např. 3D tiskárna, řezací plotr či robotické stavebnice. Rovněž byly přístupné i odborné učebny, které disponují moderním vybavením a zajišťují tak pohodlné vzdělávání našim žákům. V rozhodování mohlo zájemcům pomoci i navštívení našeho působiště v Polánce, kde je zabezpečen odborný výcvik. Žáci si tak mohli prohlédnout své budoucí praktické útočiště, a to automobilní dílny, kovárnu, truhlárnu či obrobnu.

Otevřené však nebyly jen dveře pro nové uchazeče o studium na naší škole, ale i pro budoucí absolventy. Během celého dopoledne probíhala ve dvou učebnách série přednášek se zástupci Policie ČR a Univerzity obrany. Pánové precizně představili svá povolání, která jsou zároveň i posláním, informovali o podmínkách náboru či práce samotné a seznámili nás i s novinkami, které teprve vejdou v platnost. Na závěr ochotně zodpověděli veškeré dotazy a motivovali tak možné budoucí kolegy.

Těžištěm celého dne byla událost zcela nová, a sice Burza povolání za účasti Úřadu práce, které se zúčastnilo 16 firem a zástupci ÚP. Budova tělocvičny školy se ráno proměnila v ohnisko střetu nabídky a poptávky. Celou akci zahájil v 9.00 ředitel školy Ing. Jiří Psota. Milá uvítací slova zazněla i od starosty Moravského Krumlova, Mgr. Tomáše Třetiny, a také od ředitele kontaktního pracoviště ÚP ČR, Bc. Martina Jurčíka.  

Zástupci jednotlivých podniků zde měli možnost prezentovat své firmy a motivovat tak potenciální uchazeče o práci z řad studentů či rodičů a dalších návštěvníků. Společným jmenovatelem všech nabízejících bylo podnítit nejen zájem o práci právě pro jejich podnik, ale též o vlastní osobní progres. Zájemci tak získali přehled o možnostech svého budoucího uplatnění, a to jak ve svém oboru, tak daleko za jeho hranicemi. Nabídka pracovních příležitostí byla opravdu různorodá a mnohdy nebyla diskutována pouze možnost povolání, ale například i studentských brigád, dalšího studia či případné individuální povinné praxe.

V odpoledních hodinách se rušné chodby mírně zklidnily a někteří žáci základních škol zasedli do lavic u nás. Přišli si totiž vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto a ověřit si tak své znalosti, které již zanedlouho budou aplikovat naostro. Nejprve zúročili své dovednosti ve zkoušce z matematiky, poté z českého jazyka. Věříme, že tato „přípravka“ jim byla užitečná a v dubnu přejeme bystrou mysl.

Mgr. Denisa Poláchová

IMG 2777

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat 5. února 2020 od 9.00 do 16.00 hodin.

13. reprezentační ples -pozvánka

Ples 2020

Obhajoby ročníkových prací

Od 16. do 21.ledna se na SŠDOS Moravský Krumlov konaly obhajoby ročníkových prací studentů třetích ročníků oborů Autotronik a Ekonomika
a Podnikání. Všem studentům, kteří úspěšně obhájili svoji ročníkovou práci, gratulujeme.
IMG 1368

Memorandum

V prostorách dílen odborného výcviku Polánka bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi SŠDOS a firmou AD Technik a zároveň mezi SŠDOS a firmou Nejedlý. Následně bylo předáno pro výukové školní účely diagnostické zařízení BOSH a traktor Zetor Proxima.
DSC 0131IMG 9268IMG 9299IMG 9354IMG 9360

Soutěž

Regionální mistrovství České republiky v oboru Truhlář
soutez truhlari