Kuchař - číšník

Kód: 65 - 51 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich úspěšné uplatnění v typových pozicích v gastronomických službách různých podnikatelských subjektů. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař a čišník. Absolventi se mohou po získání nezbytné praxe stát soukromými podnikateli ve stravovacích službách.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
A. Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 5
Cizý jazyk I 6
Cizý jazyk II 3
Občanská nauka 3
Matematika 3
Základy přírodních věd 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 3
Potraviny a výživa 3
Stolničení 4
Technologie 6
Praktické cvičení 1
Zařízení závodů 1
Speciální technologie 1
Světové kuchyně 0,5
Dietologie 1
Odborný výcvik 45
Písemná a elektronická komunikace 1
Konverzace v cizím jazyce 1
Celkem 96,5

Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník
Kuchař a číšník