Ekonomika a podnikání

Kód: 63 - 41 - M/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Absolvent se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, mzdový referent, administrativní pracovník, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně se schopností použít dvou cizích jazyků: jazyka anglického a jazyka německého.
Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé
z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.
Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 12
Anglický jazyk 14
Německý jazyk 8
Občanská nauka 3
Dějepis 1
Matematika 14
Chemie a ekologie 2
Fyzika 2
Tělesná výchova 8
Ekonomika 9
Obchodní činnosti 5
Písemná a elektronická komunikace 7
Informační technologie 8
   
Účetnictví 10
Právní nauka 4
Psychologie 2
Zbožíznalství 6
Finance a úvěry 2
Hospodářské výpočty  1
Management a marketing 2
Praxe- fiktivní firma 4
Praxe - cvičení z účetnictví 2
Volitelné vyučovací předměty  
Konverzace z cizího jazyka/Cvičení z matematiky 2

Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání