Vedení školy

Jméno, PoziceMobil
Ing. Jiří Psota
Ředitel školy
+420 603 545 560
Mgr. Iveta Kováříková
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování (statutární zástupce ředitele školy)
+420 601 383 159
Mgr. Jitka Jeřábková
Vedoucí učitelka praktického vyučování
+420 739 570 617
Bc. Pavel Bugner
Vedoucí učitel pro OV - Polánka
+420 739 570 608
Bc. Miroslav Tesař
Vedoucí vychovatel
+420 739 570 616
Bc. Ludmila Drahozalová
Vedoucí technicko-ekonomického útvaru
+420 739 570 614
Ing. Lenka Dobešová
Zástupce ředitele pro praktické vyučování a metodička prevence
+420 601 383 164
Ing. Denisa Hrubá
Vedoucí školní kuchyně
+420 739 570 615