Vedení školy

Jméno, PoziceMobil
Ing. Jiří Psota
Ředitel školy
+420 603 545 560
Mgr. Iveta Kováříková
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování (statutární zástupce ředitele školy)
+420 601 383 159
Ing. Jindřich Pelaj
Zástupce ředitele pro praktické vyučování
+420 739 570 618
Mgr. Jitka Jeřábková
Vedoucí učitelka pro teoretické vyučování - Mor. Krumlov
+420 739 570 617
Bc. Pavel Bugner
Vedoucí učitel pro OV - Polánka
+420 739 570 608
Bc. Petr Doubek
Vedoucí učitel pro instruktory autoškoly
+420 601 383 166
Ing. Jana Procházková
Vedoucí učitelka pro OV - Mor. Krumlov
+420 601 383 167
Bc. Josef Šnédar
Vedoucí učitel pro OV praxe
Bc. Miroslav Tesař
Vedoucí vychovatel
+420 739 570 616
Bc. Ludmila Drahozalová
Vedoucí technicko-ekonomického útvaru
+420 739 570 614
Ing. Vladislava Janíčková
Vedoucí jídelny
+420 739 570 615