Stravovací a ubytovací služby

Kód: 65 - 52 - E/01
Délka přípravy:
3 roky

Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Příprava a ošetření surovin k výrobě jídel, nápojů a příloh. Výroba jídel vydávání pokrmů a obsluha.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 3
Anglický jazyk 2
Občanská výchova 3
Matematika 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Potraviny a výživa 6
Zařízení závodů 2
Stolničení 2
Hospodářské výpočty 2
Technologie 9
Ubytovací služby 1
Odborný výcvik 57
Celkem 97