Stravovací a ubytovací služby

Kód: 65 - 52 - E/01
Délka přípravy:
3 roky

Příprava a ošetření surovin k výrobě jídel, nápojů a příloh. Výroba jídel vydávání pokrmů a obsluha.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3
Občanská výchova 3
Matematika 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Potraviny a výživa 5
Zařízení závodů 2
Stolničení 2
Hospodářské výpočty 2
Technologie 8
Odborný výcvik 63
Celkem 97