Strojní mechanik

Kód: 23 - 51 -H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

V prvních dvou letech probíhá příprava na společné činnosti rukodělných strojírenských povolání. Ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž, údržba a úpravy strojů, strojních celků a zařízení. Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívané v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě a při zařízení domácností. Součástí je příprava pro získání svářečského oprávnění.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Strojnictví 5
Technická dokumentace 3
Technologie 7
Svařování 1,5
Odborný výcvik 46,5
Celkem 96

00580059