Opravářské práce

Kód: 41 – 55 – E/01
Délka přípravy: 3 roky

Základy ručního a strojního obrábění kovů. Údržba, opravy strojů a zařízení v zemědělské výrobě. Běžné opravy a údržby traktorů a přípojných vozidel.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3
Občanská výchova 3
Matematika 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Strojnictví 2
Odborné kreslení 1
Technologie zemědělské výroby 1
Stroje a zařízení 7
Motorová vozidla 3
Technologie oprav 9
Odborný výcvik 58
Cizí jazyk nepovinný 3
Celkem 96