Opravářské práce

Kód: 41 – 55 – E/01
Délka přípravy: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Základy ručního a strojního obrábění kovů. Údržba, opravy strojů a zařízení v zemědělské výrobě. Běžné opravy a údržby traktorů a přípojných vozidel.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 3
Anglický jazyk 2
Občanská výchova 3
Matematika 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Strojnictví 2
Technická dokumentace 1
Zemědělská technologie 2
Stroje a zařízení 5
Motorová vozidla 2
Technologie oprav 6,5
Řízení motorových vozidel 2
Svařování 1,5
Odborný výcvik 57