Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky budou probíhat podle jednotných zadání.

Komise ZZ