Autotronik

Kód: 39-41-L/01
Délka přípravy:
4 roky, po 3. ročníku lze získat výuční list oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání. Součástí je příprava pro získání řidičského oprávnění B a C. Absolvent studijního oboru AUTOTRONIK bude středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Po absolvování nástupní praxe bude připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Může zastávat funkce technicko – hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven, apod., také se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 12
Cizí jazyk 14
Občanská nauka 3
Dějepis 2
Matematika 11
Fyzika 3
Chemie a ekologie 2
Informační a komunikační technologie 8
Tělesná výchova 8
Ekonomika 3
Motorová vozidla 7
Technologie 6
Technická dokumentace 5
Strojírenská technologie 2
Strojnictví 2
Technická mechanika 2
Elektrotechnika 3
Elektrické příslušenství 2
Elektronika 3
Řízení motorových vozidel 4
Opravy vozidel - odborný výcvik 30
Volitelné předměty  
Cvičení z matematiky 2
Konverzace z cizího jazyka 2

Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik