Maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky od školního roku 2011/2012 (u oborů vzdělání Mechanizace a služby a Dopravní prostředky od šk.roku 2012/2013)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 AUTOTRONIK

1. Motorová vozidla a technologie - ústní zkouška
2. Elektrotechnika, elektronika a elektrické příslušenství - ústní zkouška
3. Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška

Obor vzdělání: 78-41-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů - ústní zkouška
(ICT, CAD, DG)
2. Informační a komunikační technologie - praktická zkouška
3. CAD systémy - praktická zkouška

Obor vzdělání: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

1. Účetnictví a daně - ústní zkouška
2. Ekonomika a právo - ústní zkouška
3. Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška
(ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, propagace)

Obor vzdělání: 64-41-L/541 PODNIKÁNÍ

1. Účetnictví a daně - ústní zkouška
2. Ekonomika a právo - ústní zkouška
3. Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška
(ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace) témata

Obor vzdělání: 41-45-M/01 MECHANIZACE A SLUŽBY

1. Zemědělské stroje a výroba - ústní zkouška
2. Motorová vozidla - ústní zkouška
3. Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška

Obor vzdělání: 23-45-M/01 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

1. Silniční vozidla - ústní zkouška
2. Opravy a údržba vozidel - ústní zkouška
3. Praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška