Dne 20.3.2014 se konalo u nás školní kolo SOČ. Zúčastnili se 4 studenti se svými pracemi.
1 práce byla z oblasti pedagogiky - obor 14,

2 práce týkající se ekologie - obor 8,

1 práce z oblasti dopravy - obor 9.

Práce měly dobrou úroveň a 2 nejlepší postoupily do okresního kola.

Pořadí: 1. - 2. místo: Jan Kavalec - Školství v Jižní Koreji
Tomáš Juřena - Obnovitelné zdroje
3. - 4. místo: Jan Poláček - Dopravní nehody
Dominik Šaman - Ekologická likvidace olejů

Dne 1.4.2014 se konalo okresní kolo SOČ ve Znojmě na Gymnáziu Dr. Polesného, kde soutěžili z naší školy 2 studenti. Jan Kavalec s prací o Školství v Jižní Koreji svou kategorii vyhrál a postoupil do krajského kola. Tomáš Juřena se svou prací skončil na 3. místě. Blahopřejeme ke krásnému umístění a držíme do krajského kola pěsti.