Dne 26.9.2017 se konal v pořadí již 9. ročník vědomostně-dovednostní soutěže pro studenty středních škol O pohár rektora Univerzity obrany v Brně, kterého se zúčastnilo 21 družstev. Družstvo tvořili 2 chlapci a 1 dívka. Soutěž se uskutečnila v kasárnách Jana Babáka v Králově Poli.
V rámci první části soutěže proběhly hlídky třikrát okruh vinoucí se areálem kasáren a na jednotlivých stanovištích jejich členové řešili test z reálií Velké Británie a Irska v anglickém jazyce, test z aplikace základních znalostí z matematiky a fyziky a test z všeobecného přehledu. Druhou, dovednostní část soutěže tvořily disciplíny, které měly prověřit fyzickou kondici a schopnosti účastníků v hodu granátem na cíl, střelbě ze vzduchovky, překonávání překážek, jízdě na koloběžkách, lukostřelbě a výstupu na lezeckou stěnu.
Naši školu reprezentovali žáci 4. ročníků Karolína Ondrová, Jakub Chabina a Tomáš Procházka. Po náročném výkonu se umístnili na krásném 6. místě.

IMG 20170926 100011