SŠDSOS MK nepodceňuje primární prevenci ani u žáků ubytovaných na domově mládeže. Od září tohoto školního roku proběhly již dvě tyto akce, první s metodičkou prevence, kde se žáci seznámili s různými rizikovými jevy ve společnosti a také se způsoby řešení přestupků vůči školnímu řádu. Druhá přednáška, s velitelem městských strážníků Fráňou, byla již zaměřena na protiprávní jednání ve společnosti a represe. Studenty zajímaly sankce za protiprávní činy, způsoby řešení dopravních přestupků. V závěru besedy si se strážníkem popovídali zejména motorkáři o bezpečné jízdě na motocyklu, protože jak známo, Rudolf Fráňa je vášnivý motorkář.
Za SŠDOS MK, p.o. Ing. Lenka Dobešová- ŠMP

IMG 0715