Dne 4. 5. 2018 se konal pro žáky naší školy projektový den týkající se ekologie. Ekologie jako nauka se zabývá životním prostředím, proto náměty pro zpracování jednotlivými třídami byla různorodá témata související s prostředím, ve kterém žijeme. Cílem bylo nejen získat informace o tématech týkajících se ekologie, ale také rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností žáků.
Tohoto projektového dne se zúčastnilo 7 tříd, přibližně 100 žáků. Společně jsme se sešli v jídelně, kde každá třída dostala zadání, které měla zpracovat. Na závěr projektového dne jsme se opět společně sešli v jídelně a daná vypracovaná témata zde prezentovali.

ekoden 042

ekoden 030