RP leden14 005Dne 20.ledna 2014 proběhly obhajoby ročníkových prací studentů 4.EAP a studentů 4. ročníku oboru autotronik. Žáci si již loňský školní rok vybrali témata

svých prací a taktéž konzultanta z řad vyučujících, pod jehož vedením ročníkovou práci samostatně vypracovali. Hlavním cílem bylo naučit se využívat získané poznatky v praxi a dozvědět se v daných oborech něco nového, či sám něčím obor obohatit. V neposlední řadě studenti museli svou individuální práci před komisí obhájit. Každý vyučující a zároveň vedoucí ročníkových prací  vybral nejlepší ročníkovou práci a její autor ji představí veřejnosti, úplně nejlepší práce pak budou školu reprezentovat na SOČ. Další obhajoba ročníkových prací nás čeká v měsíci červnu u  třetích ročníků.