Články

Aktuálně ze školy

Nabídka volných pracovních pozic

Přijmeme kvalifikovaného učitele/učitelku českého jazyka a kvalifikovaného učitele/učitelku matematiky nejlépe v kombinaci s fyzikou nebo ICT. Nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Organizace výuky od 3. 5. 2021

Odborný výcvik probíhá dle rozvrhu za přítomnosti žáka v dílnách OV.

Test se provádí první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu apod. 

Teoretická výuka probíhá distančně, je možnost využít konzultace ve škole.

  Zde najdete přesnou metodiku pro úpravu maturitních zkoušek - došlo k rozšíření počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Osvědčení

Díky svým studentům a zaměstnancům se Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace, nám. Klášterní 127 může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,44 t. Na každého studenta tak připadá 1,446 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Číst více...

Konzultace a testování žáků

Od 19. 4. 2021 budou probíhat skupinové konzultace po maximálně šesti studentech.

Všem osobám je v budovách školy zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének.

Osobní přítomnost je možná pouze tehdy, pokud žák

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak. Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

Číst více...

Přijímací řízení

Zde najdete aktuální informace k přijímacímu řízení.

Projekt iKAP JMK II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Kroužky online SŠDOS MK pro žáky základních škol (6.,7.,8.,9. třídy ZŠ)

Kroužky se konají až do odvolání každý týden. Až bude situace příznivá, kroužky se budou konat fyzicky.

Kroužek

Kroužek robotiky

Kroužek TurboCAD

Kroužek 3D tiskárny

Vedoucí učitel kroužku

Novák Tomáš

Reinischová Alena

Kotrle Jakub

Termín konání- datum

pondělí

úterý

 středa

Čas od-do

15.00 – 16.00

15.00 - 16.00

15.00 – 16.00

Link k připojení

PŘIPOJIT

PŘIPOJIT

PŘIPOJIT

 

Kroužek

Truhlářský kroužek

Kovářský kroužek

Kroužek kovoobrábění

Kroužek automechaniků

Vedoucí učitel kroužku

Lapeš

Tručka

Bugner

Klíčník

Hait

Válek

Zoufalý

Šnédar

Minster

Protivínský

Chaloupka

Kohout

Štoudek

Termín konání

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

Čas od-do

15.00 – 16.00

15.00 - 16.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Link k připojení 

 PŘIPOJIT

PŘIPOJIT

PŘIPOJIT 

PŘIPOJIT 

Přihlášky na všechny obory SŠDOS

Termín pro odevzdání přihlášek na všechny obory SŠDOS je do 1. 3. 2021.

Vyplněné přihlášky můžete doručit poštou, do schránky u vchodu do školy nebo osobně. Pokud přihlášku nemáte nebo potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat: 

Kontaktní údaje  Email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Telefon: 601 383 159, 601 383 164

 Zde najdete bližší informace.

 letak