Audit Family Friendly Community

rp-jmk

Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu

 Vedení města záleží na tom, aby se rodiny v Moravském Krumlově dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají je občané všech věkových kategorií, zajímají je potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

Proto se Moravský Krumlov zapojuje do auditu familyfriendlycommunity, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.  „Máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s vámi občany a chceme naslouchat vašim potřebám. Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete,“ říká místostarosta Vojtěch Kocáb.

Jaké jsou výhody auditu?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat.

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany obce, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

 Kde se audit vzal?

 Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je audit obec přátelská rodině, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, zapojilo se již dvacet osm obcí měst a městských částí Brna. Hlavní výhodou auditu je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how. Více informací naleznete na www.affc.cz.

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Aktuální informace o průběhu auditního procesu jsou k dispozici na webu naší obce. Může Vám je také poskytnout Mgr. Vladimíra Šulcová, tel.: 515 300 742 nebo 797 979 222.

Podívejte se na weby:
familyfriendlycommunity

www.affc.cz

www.rodinnapolitika.cz