Konzultace od 11. května 2020

Od 11. 5. 2020 budou probíhat konzultace pro třídy 4.AE, 2.NS, 1.ZK, 3.KCH, 3.MO, 3.TK a 3.OS dle harmonogramu. S harmonogramem seznámí žáky třídní učitelé prostřednictvím Edookitu. Do budovy školy budou mít vstup pouze žáci uvedení v tomto harmonogramu,

doprovázejícím osobám je vstup zakázán.
Po cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- Zakrytí ústa a nosu ochrannými prostředky.
- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá podepsané čestné prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nezletilí žáci přinesou podepsané prohlášení i zákonnými zástupci.
Za vstupními dveřmi je dezinfekce, kde si žáci při vstupu dezinfikují ruce. V celé budově školy žáci musí dodržovat pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.
Žáci jsou rozděleni do skupin – maximální počet je 15 žáků ve skupině. Žáci budou celý den pouze v jedné učebně. Ve společných prostorách budovy žáci budou nosit roušky, ve třídě bude zajištěno rozmístění žáků na minimální vzdálenost 2 m. Při výuce ve třídě žák může mít odloženou roušku v přineseném sáčku. Po každém konzultačním bloku si žák umyje ruce ve své třídě.