Novostavba zámečnické díny v Polánce

ROP

Novostavba zámečnické dílny v Polánce
Škola získala finanční podporu z prostředků ROP jihovýchod na projekt "Novostavba zámečnické dílny v Polánce" CZ1.11/3.4.00/42.01626

logorop

Novostavba zámečnické dílny v Polánce

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01626
Příjemce dotace: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov

Výzva: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory: 11.3.4 Veřejné služby regionálního významu
Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Celkové náklady: 32 358 233,00 Kč
Dotace: 31 334 973,00 Kč

Stručný popis a realizace projektu

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov realizovala projekt s názvem „Novostavba zámečnické dílny v Polánce", který je spolufinancován Evropskou unií.

Obsahem projektu bylo vybudování zámečnické dílny a s ní souvisejících provozů pro Střední školu dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. Prioritním záměrem projektu byl požadavek na soustředění výukových dílen pro jednotlivé učební obory do jednoho centra, čímž dochází k úspoře nákladů na provoz, energie a pracovních sil a ke zjednodušení organizace výuky učňů a studentů školy. Zároveň došlo k modernizaci stávajícího nedostatečného a zastaralého vybavení a vznikl tak moderní objekt určený pro výuku, který odpovídá nejnovějším trendům a postupům v oboru.
Vlastní objekt zámečnické dílny slouží praktické výuce oborů zámečník, strojní mechanik, strojní klempíř, karosář, obráběč kovů, automechanik, opravář zemědělských strojů a to jednak v prostorách vlastní haly, kde jsou soustředěny jednotlivé stroje a strojní zařízení a jednak v prostorách přilehlých pracoven, které jsou řešeny formou učeben.

 

Projekt je realizován od 27. 6. 2014 do 30. 11. 2015.