Polygram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Popis projektu

Škola je partnerem projektu Jihomoravského kraje.
Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce naší školy se základními školami a s odbornými firmami v moravskokrumlovském regionu.

Cílem je také přiblížení nových trendů ve všech oblastech technického vzdělávání žákům základních škol. Do projektu je zapojeno devět základních škol v regionu. V rámci projektu budou realizovány volnočasové aktivity pro žáky zapojených základních škol v sedmi technických kroužcích. Žáci základních škol si tak budou moci vyzkoušet práci se dřevem, s kovem či technickými programy. Cílem je usnadnit jim výběr jejich budoucího povolání. V rámci projektu škola také nakoupí nové vybavení dílen odborného výcviku jako jsou např. CNC modely, formátovací pila s elektronickým seřizováním, software pro virtuální svářečky. S tímto vybavením budou žáci naší školy i základních škol pracovat v rámci aktivity „Sdílení odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe." Žákům i učitelům zapojených základních škol bude poskytována poradenská pomoc při profesní orientaci žáků.

Polygram