Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech" CZ.1.07/1.1.16/02.0068.

Informace o projektu:

Název projektu: Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0068
Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na podporu výuky technických a přírodovědných oborů a řemesel, jeho snahou je zvýšit motivaci a zájem žáků o vzdělávání v těchto oborech. Cílem je také modernizace technického vybavení a aplikace moderního didaktického software do vybraných předmětů jako jsou technická měření, matematiky, technické kreslení. Dále je projekt zaměřen na integraci odborného jazyka do výuky odborných předmětů a přípravu materiálů pro využití e-learningu ve výuce. Žáci budou motivováni ke studiu technických oborů a řemesel také prostřednictvím přednášek a besed v rámci aktivity Odborníci do škol.

Informace o projektu:

Název projektu: Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0068
Stručný obsah projektu:
Díky tomuto projektu si vzdělávání pomocí nejmodernějších elektronických pomůcek našlo cestu i na Střední školu dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. Od září letošního školního roku si žáci těchto škol zpestří výuku matematiky, přírodovědných předmětů a cizích jazyků aplikacemi v iPadu. Letošní rok je prozatím určen k vývoji inovovaných hodin, jejich pilotáži a k tomu, aby si sami učitelé dostatečně osvojili ovládání svých nových učebních pomůcek. Studenti budou při hodinách pracovat také s mobilní učebnou (iKufr) a zařízeními Apple TV pro bezdrátový přenos obrazu ze zařízení iPad na projektory. Žáci budou mít k dispozici rovněž speciální program k výuce matematiky, a to software Maple.

esf