Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov

SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov získala finanční dotaci z ESF a Státního rozpočtu České republiky na realizaci vzdělávacího projektu pro pedagogické pracovníky s názvem Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov. CZ.1.07/1.3.10/04.0019. Projekt je realizován od 1.1.2012 do 31.3.2013.

E-learningový kurz "Úloha hodnocení v prostředí školy"

SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov získala finanční dotaci z ESF a Státního rozpočtu České republiky na realizaci vzdělávacího projektu pro pedagogické pracovníky s názvem „Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov". Cílem tohoto projektu, kterého se zúčastní přibližně 62 našich zaměstnanců, je především rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT, anglického jazyka a dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání.

Vzdělávací plán byl sestaven na základě osobních potřeb pedagogických pracovníků naší školy. Vybraní pedagogové se zúčastní 18 různě zaměřených školení. Pro dosažení maximálního přínosu pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků, budou kurzy navíc podpořeny e-learningovým modulem, který bude přístupný účastníkům a po ukončení projektu i pracovníkům, kteří nejsou zapojeni do projektu. Tento modul bude zaměřen na úlohu hodnocení v prostředí školy. Prezenční kurzy jsou rozděleny do tří skupin. První část tvoří kurzy ICT, které budou vedeny formou interaktivní přednášky a praktických cvičení. Ve výuce anglického jazyka, což je druhá část, se budou pedagogové vzdělávat dle úrovně znalostí, které již dosáhli před zahájením projektu. Poslední skupinu tvoří kurzy zaměřené na rozvoj komunikačních, osobnostních a praktických dovedností ve výuce. Některé semináře spadající do této části, budou organizovány výjezdní formou, díky níž dojde ke stmelení účastníků a překonání komunikačních bariér.

Pro celé vzdělávání bylo realizováno výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost TEMPO TRANINIG & CONSULTING a.s., která bude školit pedagogické pracovníky školy.

Naše škola má již zkušenosti s realizací vzdělávacích projektů, proto věříme, že i tento projekt bude mít pozitivní vliv na rozvoj osobních i profesních znalostí a dovedností pedagogického sboru. Zvýšení kvalifikační úrovně pedagogických pracovníků bude mít za důsledek zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy a posílení konkurenceschopnosti.

V rámci tohoto projektu došlo k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků SŠDOS Moravský Krumlov hned v několika oblastech:

1. Rozvoj znalostí a dovedností v oblasti programových aplikací MS OFFICE
2. Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů v anglickém jazyce
3. Rozvoj praktických dovedností ke zvýšení kvality a efektivity výuky a osobnostnímu rozvoji
4. Vytvoření akreditovaného e-learningového modulu pro potřeby školy

Realizace projektu měla pozitivní vliv na pracovní výkon, spokojenost a motivaci pedagogických pracovníků, na výsledky žáků a image školy a její atraktivitu pro potenciální uchazeče o studium.

esf