Nauč se a uč

Program OPVK, projekt „Nauč se a uč", reg. č. CZ.1.07/1.3.10/04.0029

Projekt „Nauč se a uč"

Projekt „Nauč se a uč" je zaměřen na zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů na středních odborných školách a učilištích Jihomoravského kraje a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce.

Ze samotného názvu projektu "Nauč se a uč" je zřejmé, že se učitelé odborných předmětů nejprve sami budou učit a rozšiřovat si znalosti a dovednosti ve svých oborech a získané poznatky poté budou dále předávat při vlastní výuce. Globálního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů.

  • seznámení učitelů SOŠ a SOU s novinkam i v oblasti technologií, kterým se věnují ve svých odborných předmětech
  • navázání spolupráce mezi školami a firemním sektorem
  • dlouhodobá fungující spolupráce mezi školami a firemním sektorem na základě stanovených pravidel
  • rozvoj kompetencí a dovedností učitelů odborných předmětů.
  • seznámení učitelů SOŠ a SOU se zahraničními novinkami v oboru a s příklady dobře fungující spolupráce mezi zahraničními odbornými školami a firmami.
  • co nejširší povědomí mezi cílovou skupinou.

Do projektu se zapojí 10 středních odborných škol a učilišť JMK a z každé školy budou vybráni cca 3 učitelé, kteří se přímo zapojí do realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu. Tito učitelé poté budou získané poznatky a zkušenosti předávat dále svým kolegům.

Celoživotní vzdělávání a další profesní rozvoj je v současné době nezbytnou podmínkou pro udržení zaměstnání. V oblasti technických oborů a moderních technologií dochází neustále k pokroku a k novým trendům a učitelé sami nejsou schopni tyto změny sledovat a zakomponovat do své výuky. Projekt proto usnadní učitelům odborných předmětů přístup k informacím o těchto nových technologiích a trendech a tím zajistí, že i jejich výuka/předávání poznatků žákům bude aktuální. Tím, že se učitelé s moderními technologiemi budou moci seznámit "na vlastní kůži" při exkurzích přímo v provozu vybraných firem, předpokládáme, že se bude jednat o atraktivní formu získávání nových poznatků, a že u cílové skupiny vzbudíme dostatečný zájem a učitelé budou k aktivitám projektu přistupovat pozitivně a aktivně s cílem pracovat na svém rozvoji.

Výrazným přínosem pro pedagogy je také možnost zúčastnit se zahraničních stáží na odborných školách a u odborných firem, díky nimž budou moci získat poznatky o tom, jak spolupráce mezi školami a firmami funguje v zahraničí. Své poznatky a zkušenosti si budou moci zástupci cílové skupiny vyměňovat i díky nově vytvořené sekci na webových stránkách, v rámci tzv. technické seznamky.

pdfInformace k projektu

123456789 

esf