Jihomoravský kraj "Bezpečně v kyberprostoru"

bezpecne-v-kyberprostoruProjekt „Bezpečně v kyberprostoru" si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji a je zaměřený na uživatele osobních počítačů.

Dalšími cíly projektu je:

  • Zvyšování informovanosti občanů JMK a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.
  • Provázání jednotlivých složek: škola, obec, policie při řešení nebezpečných komunikačních jevů.
  • Informování široké veřejnosti o realizaci projektu.

V JMK je přes 650 základních a středních škol. V rámci projektu jsou proškolování ředitelé škol, učitelé Informačních a komunikačních technologií, metodici prevence a žáci.

Více na www.kr-jihomoravsky.cz/kyber