Projekt iKAP JMK II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Kroužky online SŠDOS MK pro žáky základních škol (6.,7.,8.,9. třídy ZŠ)

Kroužky se konají až do odvolání každý týden. Až bude situace příznivá, kroužky se budou konat fyzicky.

Kroužek

Kroužek robotiky

Kroužek TurboCAD

Kroužek 3D tiskárny

Vedoucí učitel kroužku

Novák Tomáš

Reinischová Alena

Kotrle Jakub

Termín konání- datum

pondělí

úterý

 středa

Čas od-do

15.00 – 16.00

15.00 - 16.00

15.00 – 16.00

Link k připojení

PŘIPOJIT

PŘIPOJIT

PŘIPOJIT

 

Kroužek

Truhlářský kroužek

Kovářský kroužek

Kroužek kovoobrábění

Kroužek automechaniků

Vedoucí učitel kroužku

Lapeš

Tručka

Bugner

Klíčník

Hait

Válek

Zoufalý

Šnédar

Minster

Protivínský

Chaloupka

Kohout

Štoudek

Termín konání

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

Čas od-do

15.00 – 16.00

15.00 - 16.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Link k připojení 

 PŘIPOJIT

PŘIPOJIT

PŘIPOJIT 

PŘIPOJIT