Nekategorizováno

Jídelna SŠDOS

Z důvodů koronavirových opatření se od 3. 3. 2021 do 21. 3. 2021 ve školní jídelně SŠDOS nevaří.
Děkujeme za pochopení.

Projekt iKAP JMK II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Kroužky online SŠDOS MK pro žáky základních škol (6.,7.,8.,9. třídy ZŠ)

Kroužky se konají až do odvolání každý týden (mimo prázdnin a svátků), odkazy (linky)pro přihlášení jsou tudíž pořád platné. Až bude situace příznivá, kroužky se budou konat fyzicky.

Kroužek

Kroužek robotiky

Kroužek TurboCAD

Kroužek 3D tiskárny

Sdílení laboratoří, učebenv rámci výuky fyziky

Vedoucí učitel kroužku

Novák Tomáš

Reinischová Alena

Kotrle Jakub

Zoufalý Tomáš

Termín konání- datum

Pondělí 01.03.2021

Každé pondělí

Úterý 02.03.2021

Každé úterý

Středa 03.03.2021

Každou středu

Čtvrtek 04.03.2021

Každý čtvrtek

Čas od-do

15.00 – 16.00

15.00 - 16.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Link k připojení

 

https://meet.zengres.com/ŠSDOK-KroužekRobotika

https://meet.zengres.com/TurboCAD

https://meet.zengres.com/3DTisk

https://meet.zengres.com/Sdileni-FYZIKA-Zoufaly

 

Kroužek

Truhlářský kroužek

Kovářský kroužek

Kroužek kovoobrábění

Kroužek automechaniků

Vedoucí učitel kroužku

Lapeš

Tručka

Bugner

Klíčník

Hait

Válek

Zoufalý

Šnédar

Minster

Protivínský

Chaloupka

Kohout

Štoudek

Termín konání- datum

Pondělí 01.03.2021

Každé pondělí

Úterý 02.03.2021

Každé úterý

Středa 03.03.2021

Každou středu

Čtvrtek 04.03.2021

Každý čtvrtek

Čas od-do

 

15.00 – 16.00

15.00 - 16.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

Link k připojení

 

https://meet.zengres.com/truhlarskykrouzekssdos

 

https://meet.zengres.com/kovarskykrouzekssdos

 

https://meet.zengres.com/kovoobrabenikrouzekssdos

 

https://meet.zengres.com/automechanicikrouzekssdos

 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky ssmk.eu.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný:
1. z důvodu nepřiměřené zátěže:

 • některé ze zveřejněných dokumentů jsou naskenované bez strojově čitelného textu. Kritérium 1.1.1

2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:

 • komponenty třetích stran použité na webu nemusí splňovat podmínky o přístupnosti (např. facebook, mapy, youtube.com, chaptcha, apod.)
 • některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22.12.2021
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností XART, s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský Krumlov
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postup pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Proč studovat na naší škole?

 • Moderní vybavení odborných dílen a učeben
 • Vybavená sportovní hala a tělocvična
 • WIFI připojení
 • Kurzy, certifikáty, řidičské průkazy, státní zkoušky
 • Mimoškolní akce – lyže, kola, lodě...
 • Kvalitní učitelé a odborníci z praxe
 • Individuální přístup
 • Zohlednění vzdělávacích potřeb
 • Informační systém online
 • E-learning
 • Praxe u prestižních firem během studia
 • Spolupráce s vysokými školami

V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo
V příjemným prostředí ti půjde učení samo

Máme ti co nabídnout

 • Skvělé zázemí
 • Obory, se kterými se neztratíš
 • Zahraniční stáže
 • Praxi, na které se naučíš
 • Účast na projektech a soutěžích
 • Skvělý kolektiv
 • Kvalitní ubytování a jídlo
 • a spousta dalších důvodů

Protidrogový vlak 23.10. 2018

Protidrogový vlak Ivančice.

ŘEMESLO/ SKILL 2018

Truhláři 2. ročníku oboru truhlář Ladislav Pislcajt a David Fiala reprezentovali SŠDOS Moravský Krumlov na 8. ročníku soutěže ŘEMESLO/ SKILL 2018, která probíhala ve dnech 19. 9. a 20. 9.2018 ve Vysokém Mýtě na náměstí a byla volně přístupná veřejnosti.

            Soutěž organizuje společnost ERUDIO CZ ve spolupráci s Pardubickým krajem za velké pomoci sponzorů a dodavatelských firem. Cílem soutěže je přiblížit řemeslo široké veřejnosti, podchytit zájem mladé generace o stavební řemesla. Soutěžili zde obory truhlář, zedník, obkladač, montér suchých staveb a instalatér.

            Naše škola se účastnila této soutěže podruhé a žáci se svým umem a dovedností se ve velké konkurenci neztratili. Za příkladnou reprezentaci jim patří velký dík.

Ing. Alena Reinischová, učitelka odborných předmětů