Aktuálně ze školy

Úřední hodiny

V době hlavních prázdnin od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024 jsou úřední hodiny:
Pondělí a Středa od 7:30 do 12:30 hodin

Schůzky rodičů a žáků prvních ročníků

Informativní schůzka pro rodiče a žáky prvních ročníků proběhne:

 • pro maturitní obory 24. 6. 2024 v 15:30 hod.
 • pro učební obory 25. 6. 2024 v 15:30 hod.

Rozpis učeben bude zveřejněn.

 

Řešit se bude

 • doplnění údajů pro školní matriku
 • přihlášky na stravování
 • Domov mládeže
 • vstupní systém (čipy nebo ISIC)
 • focení žáků
 • učebnice, pomůcky
 • oblečení do odborného výcviku
 • speciálně vzdělávací potřeby
 • informace k zahájení školního roku

Audit Family Friendly Community

rp-jmk

Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu

 Vedení města záleží na tom, aby se rodiny v Moravském Krumlově dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají je občané všech věkových kategorií, zajímají je potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

Proto se Moravský Krumlov zapojuje do auditu familyfriendlycommunity, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.  „Máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s vámi občany a chceme naslouchat vašim potřebám. Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete,“ říká místostarosta Vojtěch Kocáb.

Jaké jsou výhody auditu?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat.

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany obce, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

 Kde se audit vzal?

 Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je audit obec přátelská rodině, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, zapojilo se již dvacet osm obcí měst a městských částí Brna. Hlavní výhodou auditu je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how. Více informací naleznete na www.affc.cz.

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Aktuální informace o průběhu auditního procesu jsou k dispozici na webu naší obce. Může Vám je také poskytnout Mgr. Vladimíra Šulcová, tel.: 515 300 742 nebo 797 979 222.

Podívejte se na weby:
familyfriendlycommunity

www.affc.cz

www.rodinnapolitika.cz

Burza zaměstnání a den otevřených dveří

Leták24

Dny otevřených dveří

V lednu proběhnou dva dny otevřených dveří v termínech:

 • sobota 13. 1. 2024 od 9 do 17 hod.
 • úterý 23. 1. 2024 od 9 do 15 hod.

 

Dny otevřených dveří

 • 9. 11. 2023 od 9 do 15 hodin
 • 2. 12. 2023 od 9 do 13 hodin
 • 23. 1. 2024 od 9 do 15 hodin

Výuka na odloučeném pracovišti v Ivančicích opět zahájena

Od 4. září je opět zahájena výuka na odloučeném pracovišti SŠDOS Moravský Krumlov v Ivančicích. Učebny jsou nově vymalovány a vybaveny novým nábytkem. Brzy bude dokončena kompletní rekonstrukce jídelny a kotelny, 

1   23   6

 

Jsou zde třídy nástavbového studia a zkráceného studia. Z maturitních a učebních oborů jsou to obory Ekonomika a podnikání a Mechanik opravář motorových vozidel. Pro tyto obory jsou otevřeny 2 třídy, jedna v Moravském Krumlově a druhá v Ivančicích. Žáci byli rozděleni podle bydliště.