Síť dalšího vzdělávání na venkově

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Síť dalšího vzdělávání na venkově" CZ.1.07/3.1.00/50.0106.

Projekt podporuje vzdělanost dospělého venkovského obyvatelstva v obecných a odborných kompetencích, zvyšuje jeho kvalifikace, profesní kompetence a znalosti nezbytné v běžném životě člověka. Zapojené osoby dosáhnou větší konkurenceschopnosti na pracovním trhu, zvýší svou pracovní uplatnitelnost a zároveň dojde k obohacení a zvášení úrovně jejich běžného života.

Přehled vzdělávacích modulů a akcí

1. Základní ICT dovednosti    

     1. Základy používání PC a správa souborů
     2. Textové kancelářské programy
     3. Tabulkové kancelářské programy
     4. Počítačová grafika a multimédia
     5. Internet, e-mail, počítačová bezpečnost

2. Finanční gramotnost

     1. Peněžní gramotnost

 • správa hotovostních a bezhotovostních peněz
 • bankovní produkty - běžný účet, spořící účet, platební karty, vkladní knížky, terminované vklady, úvěry (práva a povinnosti s nimi spojené), kontokorent, bonita klienta, RPSN, hypotéka, úročení (úroková míra, jistina, úrok, anuita), finanční leasing
 • pravidla rozhodování o koupi zboží na splátky
 • elektronické bankovnictví

    2. Cenová gramotnost

 • trh, poptávka a nabídka
 • cenové mechanismy (zlevňování, zdražování, levná koupě vč. příkladů z praxe)
 • inflace
 • psychologické aspekty trhu

     3. Rozpočtová gramotnost

 • správa osobního a rodinného rozpočtu - vedení rozpočtu, stanovení finančních cílů, rozhodování o alokaci finančních zdrojů, předcházení exekucím, osobní bankrot
 • zvládání životních situací z finančního hlediska, dluhová past

    4. Trh finančních produktů

 • druhy pojištění, pojišťovací produkty
 • cenné papíry, burza cenných papírů
 • zhodnocení prostředků

3. Spotřebitelská gramotnost

    1. Orientace na trhu, cenové praktiky, reklama

 • orientace na trhu
 • rozpoznání cenových praktik
 • prevence před podvodnými praktikami

    2. Závazkové (smluvní vztahy, nepřípustná smluvní ujednání, reklamace)

 • spotřebitelské smlouvy
 • nepřípustná smluvní ujednání
 • povinnosti při prodeji výrobků a služeb
 • právo reklamace

    3. Psychologické aspekty spotřebitelského chování, ochrana spotřebitele

 • psychologické aspekty spotřebitelského chování
 • práva a povinnosti spotřebitele v souvislosti s novým Občanským zákoníkem
 • práva a povinnosti spotřebitele v souvislosti se Zákonem o ochraně spotřebitele
 • využití e-shopů
 • poradenství pro spotřebitele

4. Základy podnikání

    1. Formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet

 • podmínky pro vydání živnostenského oprávnění
 • jednotný registrační formulář, návrh loga, sloganu a razítka firmy
 • označení provozovny
 • podnikatelský záměr
 • zdroje financování podnikatelského záměru

    2. Finanční řízení

 • financování podniku, zdroje financování
 • finanční analýza - zadluženost, likvidita
 • cash flow, náklady, výnosy, hospodářský výsledek

    3. Řízení lidských zdrojů a daňový systém

 • pracovně právní vztahy
 • odměňování, výpočty mezd
 • mzdová evidence
 • cestovní náhrady
 • daně přímé (vč. přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob)
 • daně nepřímé (vč. přiznání k DPH)

    4. Marketing podniku

 • průzkum trhu
 • marketingový mix (výrobek, cena, distribuce, propagace)
 • výrobkové portfolio
 • marketingové strategie

    5. Marketing podniku

 • zásady práce manažera
 • úrovně řízení, styly řízení
 • rozhodování, metody pro podporu rozhodování
 • plánování, organizování
 • vedení zaměstnanců a jejich motivace
 • komunikace a kontrola

ČASOVÝ HARMONOGRAM KRUMOVSKO-JEVIŠOVICKO

Informace o projektu jpgInformace   pdfInformace
Humpolecko  pdfNejbližší termíny pdfTisková zpráva
Jemnicko  pdfNejbližší termíny pdfTisková zpráva
Krumlovsko-Jevišovicko  pdfNejbližší termíny pdfTisková zpráva

esf