Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách" CZ.1.07/1.1.00/44.0006.

Informace o projektu:

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, jako partner krajského projektu JMK, vám nabízí možnost navštěvovat technické kroužky, které budou realizovány v dílnách OV a v odborných učebnách školy.

  • Úkolem kroužků je podpora a propagace technických oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v dílnách a odborných učebnách naší školy pod odborným dozorem učitelů OV.
  • Kroužky budou probíhat v průběhu celého školního roku, vždy odpoledne 1x týdně (2 vyučovací hodiny).
  • Kroužky jsou BEZPLATNÉ, veškeré náklady spojené s výukou v kroužku jsou hrazeny z projektu. Doprava žáků od ZŠ na pracoviště kroužků a zpět ke škole je zdarma. Samozřejmostí je i odpolední svačina ( obložená bageta ) a pitný režim. Pedagogický dozor bude zajištěn pedagogem ZŠ.
  • Kroužky jsou otevřené – můžete se přijít kdykoli v průběhu kroužku podívat na zručnost Vašich dětí.
  • V rámci projektu nabídneme žákům i jejich rodičům možnost navštívit technické podniky v okolí, včetně exkurze do výrobních prostor ( dle možností podniku ). Pokud budete mít zájem o návštěvu některého z kroužků, vyplňte prosím přiloženou přihlášku.

Seznam kroužků:

AUTOMECHANIK, AUTOTRONIK max. kapacita kroužku 24 žáků
Žáci se v kroužku budou věnovat základům konstrukce osobních automobilů a motocyklů, základům elektroniky motorových vozidel, včetně měření základních elektronických veličin získaných z čidel vozidla, které se dále přenáší do řídící jednotky vozu. Dle zručnosti a dovedností účastníků kurzu má škola připraven program pro stavbu motokáry, kterou by si žáci v rámci kroužku sami sestavili.

ZÁMEČNÍK, OBRABĚČ max. kapacita kroužku 20 žáků
Žáci se v kroužku seznámí se základy ručního obrábění kovů – orýsování, řezání, stříhání, sekání pilování. Pod dohledem instruktora si vyzkouší práci na obráběcích strojích – vrtání, soustružení, frézování, obrážení, broušení. V průběhu kroužku si žáci vyrobí vlastní výrobky, dle zadané výkresové dokumentace.

KOVÁŘ max. kapacita kroužku 12 žáků
Žáci si v kroužku vyzkouší základní kovářské operace s kovem, naučí se obsluhovat kovářskou výheň, správně zvolit ocel k ohřevu a zvolit správnou ohřívací teplotu. V průběhu kurzu si žáci vyrobí jednoduché kovářské výrobky.

TRUHLÁŘ max. kapacita kroužku 12 žáků
Náplní kroužku je seznámit žáky se základním zpracováním dřeva. Žáci se naučí poznávat dřevo, vyrobit základní truhlářské spoje, správně zvolit povrchovou úpravu výrobků. Seznámí se i se základy řezbářství. Všechny pracovní operace si budou žáci osvojovat na jednoduchých výrobcích.

KRESLENÍ TURBOCAD max. kapacita kroužku 20 žáků
Náplní kroužku bude seznámení žáků s kreslícím programem TURBOCAD a práce s tímto programem. Návrhy, konstrukcí výrobků, vybavení pokojů atd.

Od druhého pololetí připravujeme výuku základů svařování na virtuálních svářecích trenažérech VIRTUAL WELDING.

pdfZpráva o průběhu projektu

pdfRozhovor s žákyní

pdfPrezentace k projektu

Fotogalerie kroužků

Svařovna

Laboratoř pro měření fyzikálních a elektronických veličin

 

esf