Veřejné zakázky, výzvy

Veřejná zakázka

Novostavba zámečnické dílny v Polánce  - stavební práce

Bližší informace

 

Výzva k podání nabídek

Výzva na dodávku výukové soupravy ke svařování

Ke stažení:

pdfVýzva

zipVýsledek

 

Výzva k podání nabídek

Výzva na dodávku techniky pro projekt "Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech".

Ke stažení:

pdfVýzva
pdfVýsledek výzvy

Výzva k podání nabídek

Výzva na dodávku techniky pro projekt "Podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech".

Ke stažení:

pdfVýzva
pdfVýsledek výzvy

Výzva k podání nabídek

Výzva na dodávku techniky pro projekt "Vzdělávání pracovníků z oblasti gastronomie a služeb".

Ke stažení:

pdfVýzva