Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Kód: 82 - 51 - H/01
Délka přípravy:
 
1 roky
Základní podmínky pro přijetí: 
úspěšné ukončení posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, nebo absolvování oboru s výučním listem, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolvent se uplatní hlavně v povoláních umělecký kovář a zámečník nebo umělecký pasíř. Pro příslušné povolání je absolvent připraven rukodělně zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, výtvarných návrhů nebo jako repliky původních slohových prací včetně provádění jejich opravy a obnovy
Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání svářečského oprávnění 

Organizace výuky

Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku.

Tiskopis přihlášky pro denní studium najdete na internetových stránkách v nabídce Přijímací řízení.