Projekty

Autodiagnostika

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Autodiagnostika" CZ.1.07/1.1.16/01.0061.

Číst více...

EU peníze středním školám

dumyBližší informace o projektu najdete na stránkách MŠMT.

Všechny vytvořené DUMy jsou zpřístupněny učitelům školy na na sdíleném disku serveru školy.

Číst více...

Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Rozšiřování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" CZ.1.07/1.2.09/04.004. Projekt je realizován od 9. 1. 2012 do 31. 3. 2013.

Číst více...

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov

SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov získala finanční dotaci z ESF a Státního rozpočtu České republiky na realizaci vzdělávacího projektu pro pedagogické pracovníky s názvem Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov. CZ.1.07/1.3.10/04.0019. Projekt je realizován od 1.1.2012 do 31.3.2013.

Číst více...

Nauč se a uč

Program OPVK, projekt „Nauč se a uč", reg. č. CZ.1.07/1.3.10/04.0029

Projekt „Nauč se a uč"

Projekt „Nauč se a uč" je zaměřen na zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů na středních odborných školách a učilištích Jihomoravského kraje a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce.

Číst více...

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání

univ3Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Číst více...

IQ Industry Inovace - kvalifikace profesní přípravy

iq industryProjekt je založen na úspěšné absolvování programu DVPP min. 300 učitelů z 215-ti škol všech krajů ČR (učitelé odbor. předmětů a praktic. vyučování SOŠ a VOŠ v tech. oborech a učitelé EVO). Budou vytvořeny, akredit. a realizovány programy DVPP pro tech. obory a program DVPP v oblasti uplatňování obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví.

Číst více...

Helptech

helptechCílem projektu je zvýšit prestiž řemesel (osvěta a informační podpora kurikulární reformy). Obsahem projektu jsou inovativní postupy, které sledují rozvoj funkční technické, ekologické gramotnosti žáků.

Číst více...

Jihomoravský kraj "Bezpečně v kyberprostoru"

bezpecne-v-kyberprostoruProjekt „Bezpečně v kyberprostoru" si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji a je zaměřený na uživatele osobních počítačů.

Číst více...

Mezinárodní program "Ekoškola"

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Číst více...